Cấu trúc của một video quảng cáo Game hiệu quả

Mình xin chia sẻ cấu trúc của một Video quảng cáo hiệu quả trong việc triển khai UA (User acquisition), cấu trúc này được đúc kết từ thực tiễn và những chia sẻ trực tiếp từ đại diện của các kênh quảng cáo lớn (Google, Facebook).
  • Ngắn gọn, hãy làm video 15s.
  • Bắt đầu bằng một khoảnh khắc thật ấn tượng về gameplay liên quan đến động cơ thúc đẩy gamer như đã đề cập trong bài viết Làm thế nào để tiếp cận game thủ tiềm năng khi đã đạt điểm bảo hòa?.
  • Sử dụng Logo của game và hình ảnh đại diện cho game ngay khi bắt đầu hoặc trong vòng 3 giây đầu tiên.
  • Truyền tải thông điệp và giải thích nó. Ví dụ: "Đăng nhập 7 ngày nhận ngay tướng đỏ".
  • Kết thúc bằng một Call-To-Action mạnh mẽ gồm: Hình ảnh đại diện game & tìm/tải game của bạn ở đâu.

Hãy nhớ:
  • Sử dụng quảng cáo có tỉ lệ 4:5, 9:16 để tận dụng tối đa vị trí hiển thị.
  • Thêm ghi chú và phụ đề để thông điệp có thể truyền tải mà không cần âm thanh.
  • Tạo những mẫu quảng cáo khác nhau nhất có thể.

Bạn nên đọc 3 Tips Làm Video Creative quảng cáo Facebook hiệu quả để hiểu thêm về cấu trúc này.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post