Cách phát hiện camera quay lén


Cách phát hiện camera quay lén:

- Tắt đèn toàn bộ phòng, dùng điện thoại ở chế độ chụp ảnh. Nếu màn hình có điểm sáng màu đỏ, tím, điểm sáng yếu hay rõ có thể đó là camera hồng ngoại quay lén.

- Thử mở điện thoại gọi một cuộc điện thoại. Sau đó, tiến đến vị trí những nơi nghi ngờ có gắn camera quay lén. Nếu ở đó có camera, máy sẽ có thể phát ra tiếng rè rè cũng như khi đưa điện thoại lại gần loa đang mở.

- Khách có thể cài đặt ứng dụng phát hiện camera quay lén trên di động.

- Khách có thể dùng máy dò camera.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post